I Edukacyjne Dni Pola Oleszyce 2023

I Edukacyjne Dni Pola      Oleszyce 2023

 

12.06.2023 r. w Zespole Szkół Centrum kształcenia Rolniczego w Oleszycach odbyły się I Edukacyjne Dni Pola Oleszyce 2023, w tym konferencja promująca rolnictwo ekologiczne, zorganizowana przy wsparciu merytorycznym pani Teresy Pamuły – poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wykłady dla uczniów, poszerzających kompetencje zawodowe, kształcących się w zawodach rolniczych  i okołorolniczych, prowadzili zaproszeni przez Panią poseł oraz dyrektora szkoły Marię Baran, specjaliści –  prof. Lidia Sas-Paszt kierownik Pracowni Rizosfery z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Lesław Młodziński – z-ca kierownika biura terenowego ARiMR, Natalia Kornak – specjalista Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lubaczowie, Anna Rawska-Misztal – kierownik o/KRUS w Lubaczowie, konsultacje Zbigniew Słotwiński – przewodniczący Rady Powiatowej PIR.

Uczniowie wysłuchali wykładu prof. Lidii Sas-Paszt na temat: Bionawozy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleb, zapoznali się z teoretycznymi i praktycznymi podstawami produkcji ekologicznej w Polsce, obecnym stanem rolnictwa ekologicznego oraz możliwościami na przyszłość, sposobami wsparcia  rolników w zastosowaniu bionawozów, wnioskami z zastosowania bionawozów w gospodarstwach powiatu lubaczowskiego oraz przepisami bhp obowiązującymi w pracy w gospodarstwie rolnym.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć sprzęt rolniczy, wziąć udział w konkursach wiedzy z zakresu bhp oraz konkurencjach sportowych, pokazach ziół, wystawie zbóż tradycyjnych.

W drugiej części I Edukacyjnych Dni Pola przebiegających pod hasłem „od pola do stołu” odbyło się spotkanie pokoleń przedstawicieli KGW, reprezentowanych przez Panie powiatu lubaczowskiego.

Spotkaniu towarzyszyły wykłady na temat:

– zastosowania bionawozów – prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt,

– możliwości wsparcia KGW z ARiMR – Wiesław Polek dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie,

– możliwości wsparcia finansowego – Nikoletta Opiela pełnomocnik Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich.

– Edukacyjne Dni Pola Oleszyce 2023 były okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń, projektowania rozwoju rolnictwa w powiecie lubaczowskim, ale też miłym i ciepłym spotkaniem pokoleń – uczniów, absolwentów naszej Szkoły, pracodawców, specjalistów i naukowców branży rolniczej i okołorolniczej.

I Edukacyjne Dni Pola Oleszyce 2023 zorganizowano przy wsparciu:

– Poseł Teresa Pamuła,

– Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,

– Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR w Rzeszowie,

– o/KRUS w Lubaczowie,

– Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaczowie,

– Katolickie Radio Zamość.