Akcja proekologiczna „Tanew Nasza Rzeka im. Zdzisława Lwa”

Akcja proekologiczna „Tanew Nasza Rzeka im. Zdzisława Lwa”

W dniach 25-26 czerwca, na terenie Nadleśnictwa Narol odbyła się XI edycja akcji proekologicznej „Tanew Nasza Rzeka im. Zdzisława Lwa”.

Jak co roku akcja skupiła młodzież z dwóch województw: podkarpackiego (Jarosław, Oleszyce, Łukawica) i lubelskiego (Susiec ). Po odprawie młodzież udała się na zwiedzanie arboretum Nadleśnictwa Narol gdzie leśnicy powitali zgromadzonych i oprowadzili po ogrodzie dendrologicznym. Po zwiedzaniu arboretum udaliśmy się do miejscowości Łukawica skąd przeszliśmy do uroczyska „Stawiska ”w miejscowości Jędrzejówki zwiedzając po drodze miejscowość Pizuny. W trakcie trwania całej akcji sprzątania odbywały się warsztaty geoedukacyjne prowadzone przez geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach, podczas których min:, badany był stan ilościowy i jakościowy rzeki- jak zanieczyszczenia w jej dorzeczu wpływają na jej jakość. Dodatkowo były wykonywane pomiary natężenia przepływu wody w korycie Tanwi. W drugi dzień młodzież zwiedziła i posprzątała kamieniołom „Babia Dolina” w Józefowie. Wraz z zaproszonymi geologami poszukiwała śladów morza na terenie kamieniołomu.

Zakończenie akcji nastąpiło na ścieżce przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Józefów, przy Dębie „Zdzisław” dla przypomnienia i uczczenia pamięci inicjatora akcji „Tanew-nasza rzeka”.

Tanew jak co roku zachwycała swoim urokiem a lasy okazały się czyste bo nie było zbyt dużo śmieci, niemniej jednak takie imprezy są jak najbardziej potrzebne bo pozwalają na żywy kontakt z przyrodą, umożliwiają ukazanie różnorakich funkcji lasu oraz pozwalają na zaznajomienie się z codzienną pracą leśników.

Za uczestnictwo w akcji po raz pierwszy dziękujemy uczniom z klas II BS.

Wszystkim uczestnikom akcji proekologicznej dziękujemy za udział i czekamy na kolejną edycję.