Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

W ramach XX. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek uczniowie ZSCKR w Oleszycach brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem: Moja Twoja Nasza Biblioteka Przyszłości organizowanym wspólnie z MGBP w Oleszycach. Prace wykonano techniką collage.  W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie  odwiedzili MGBP w Oleszycach zapoznając się z księgozbiorem biblioteki oraz  uczestniczyli w otwarciu wystawy przygotowanej przez Muzeum Kresów w Lubaczowie pt. ,,Kresowy Etno Strój. Kielisiński w Oleszycach”. Wprowadzenia do wystawy dokonał kustosz Janusz Mazur, komisarz wystawy. Wykorzystując rekwizyty kultury materialnej i czynności ludzi na tle krajobrazu regionu stworzone przez K. W. Kielisińskiego zapoznał uczestników z bogatą i wiarygodną dokumentacją strojów z przełomu XVIII/ XIX w.