Dzień Ziemi i Wody

Dzień Ziemi i Wody

Dbając o dobro naszej przyrody, na korytarzu II. piętra budynku szkolnego udostępniona została wystawa poświęcona obchodom Światowego Dnia Wody oraz Światowego Dnia Ziemi.
Celem międzynarodowych akcji jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotne znaczenie wody w  życiu każdego człowieka, a także skutki zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz ochronę gatunków roślinnych i zwierzęcych.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły do zapoznania się z treścią materiałów, które będą udostępnione do dnia 26 maja.