UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

Czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz. To lepsze niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swą młodość i gubić wielki skarb, wielki niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś Ty sam – każdy, każda.

Jan Paweł II

28 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, Technikum nr 1 w Oleszycach oraz słuchaczy Branżowej Szkoły II stopnia w Oleszycach. Uczniowie klasy I TRW i nie tylko, włączyli się w upamiętnienie 232. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowując okolicznościową akademię, w ramach której odczytali oryginalne fragmenty artykułów zapisanych w ustawie zasadniczej. Następnie uroczyście przekazano sztandar nowym przedstawicielom pocztu sztandarowego. W dalszej części głos zabrała pani dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach – pani Maria Baran, która życzyła absolwentom najlepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz odwagi do spełniania własnych marzeń, codziennego uśmiechu oraz spotkania wartościowych, wspaniałych ludzi, którzy będą ubogacać życie. Podziękowała również wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za włożony trud, życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw. Następnie głos zabrał pan dyrektor Technikum nr 1 w Oleszycach – pan Mariusz Frant, który życzył mądrych wyborów i dalszych sukcesów w rozwijaniu wiedzy. W imieniu Zarządu Powiatu, pan dyrektor odczytał list skierowany do absolwentów z życzeniami jak najlepszych wyników na maturze, samych sukcesów i przysłowiowego połamania pióra. W imieniu absolwentów głos zabrali Honorata Malec oraz Kacper Władyka, którzy podziękowali dyrekcjom szkół, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom za trud włożony w ich wychowanie.

Do dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz absolwentów szkół rolniczych zwrócił się w swoim liście Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Robert Telus, gratulując otrzymania świadectw potwierdzających otrzymanie wykształcenia średniego.

Pani Dyrektor ZSCKR wraz z wychowawcą klasy 4 gRŻ, panią Reginą Zadworną wręczyła świadectwa ukończenia szkoły, nagrody, dyplomy i listy gratulacyjne dla rodziców uczniów. Pan Dyrektor Technikum nr 1 wraz z wychowawcą klasy 4 TH, panią Agnieszką Nieckarz wręczył świadectwa ukończenia szkoły, nagrody, dyplomy oraz listy gratulacyjne. Pani Maria Serkis – opiekun Samorządu Uczniowskiego, wręczyła nagrody za pracę w Samorządzie Szkolnym. Następnie pani dyrektor ZSCKR w Oleszycach wraz z wolontariuszem Szkolnego Koła „Caritas” Łukaszem Wiśniewskim, przekazała absolwentom – członkom Szkolnego Koła „Caritas” drobne upominki oraz nagrody książkowe dla absolwentów za działalność w poczcie sztandarowym. Pani Marta Skiba i pani Marta Zawitkowska wręczyły nagrody za udział w konkursie pod nazwą „Pochwal się talentem”, a pan Tomasz Kida za osiągnięcia sportowe.

Przedstawiciele klasy pierwszej Technikum, Serafin Czarny, Natalia Mikolik i Natalia Czarna, podczas uroczystości podsumowali wspólnie spędzone lata, które zapiszą się w historii szkoły, a ona w historii życia absolwentów. Na dowód sympatii absolwentom rozdano słodkie upominki.

Zwieńczeniem części artystycznej była prezentacja multimedialna upamiętniająca czteroletni pobyt w szkole tegorocznych absolwentów.

Uroczystość zakończyła wspólna sesja zdjęciowa. Galeria