Debata Społeczna” Hejt. Mowa Nienawiści”

Debata Społeczna” Hejt. Mowa Nienawiści”

24 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyła się debata społeczna pt.”Hejt. Mowa nienawiści” która była skierowana do młodzieży, dyrektorów, pedagogów, psychologów szkolnych  naszego powiatu. Głównym celem debaty było uświadomienie, jakim zagrożeniem jest hejt, jak przeciwdziałać oraz jak sobie radzić z mową nienawiści.

Debata została zorganizowana i przeprowadzona przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie mł. asp. Anną Hanus-Witko i sierż. Elżbietą Huber.            W spotkaniu wzięli zaproszeni goście: Michał Kurek-polski aktor, telewizyjny i filmowy, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.     Mateusz Kubiszyn, pseudonim „Don Diego”- polski kick- boksera, strażak, trzykrotny mistrz świata WAKO w formule full contact, Maciej  Rędziniak– IPN Oddział w Rzeszowie oraz Diana Puchalska–psycholog kliniczny, sądowy, coach kryzysowy. Debata miała na celu przybliżenie nauczycielom, uczniom, psychologom, pedagogom problemu jakim jest „Mowa nienawiści” i uświadomienie ich, że hejt nie jest to zjawisko pojawiające się tylko w Internecie. Specyfika nowych mediów umożliwiająca publikowanie komentarzy lub tekstów każdemu,      z zachowaniem pozornej anonimowości sprawiła, że Internet stał się miejscem, w którym mowa nienawiści jest szczególnie widoczna. „Mowa nienawiści” to wszystkie wypowiedzi ustne i pisemne, a także obrazkowe, które mają na celu wyszydzanie i poniżanie osoby lub grupy z uwagi na przynależność rasową, etniczną czy religijną, a także płeć, preferencje seksualne, poglądy polityczne, kalectwo czy przynależność do naturalnej grupy społecznej. Zaproszeni na spotkanie goście opowiadali z jakimi formami hejtu sami spotkali się będąc młodymi ludźmi i nadal spotykają z racji wykonywanego zawodu. Panowie Michał Kurek i Mateusz Kubiszyn opowiadali i uczestnikom debaty, jak oni radzą sobie z hejtem oraz jak na niego reagują,  jak budują swoją odporność na mowę nienawiści i co najważniejsze co robić żeby samemu nie zostać hejterem.

Przedstawiciele KKP w Lubaczowie zaznaczyli, że na gruncie prawa polskiego mowa nienawiści jest karalna. Przepisy odnoszące się to tego zjawiska to art. 256 oraz 257 Kodeksu karnego, które przewidują że za publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnych osób z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega się karze pozbawienia wolności do lat trzech. Mowa nienawiści w niektórych przypadkach może wyczerpywać znamiona innych przestępstw m.in. groźby karalnej – art. 190 Kodeksu Karnego, zniesławienia – art. 212 Kodeksu karnego oraz znieważenia osoby – art. 216 Kodeksu karnego.

Pan Maciej Rędziniak przedstawiciel IPN w Rzeszowie  przeprowadził wykład dotyczący m.in. holokaustu oraz mowy nienawiści zapisanej na kartach historii w którym zwrócił uwagę na to, w jaki sposób kształtowała jak się mowa nienawiści już w XX wieku podczas II wojny światowej i doprowadziła do powstania obozów koncentracyjnych.

Pani psycholog Diana Puchalska w trakcie trwania szkolenia przytoczyła aspekty psychologiczne i etapy psychologiczne jakie zachodzą w człowieku niezależnie od wieku w momencie kiedy dochodzi do długotrwałego nękania, obrażania, wyszydzania jego osoby. Wskazała, że mowa nienawiści coraz częściej pojawia się w repertuarze społecznych zachowań, a jej źródłem są emocje, nad którymi sami nie panujemy i doskonale wiemy, czym to się kończy. Dlatego nie wolno milczeć, kiedy nienawiść narasta. Nie wolno udawać, że nic się nie dzieje. Milczenie i brak reakcji są przyzwoleniem.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację debaty oraz uczestnikom za obecność, aktywny udział oraz przyjazną atmosferę w trakcie spotkania!