Międzyszkolny Konkurs Poetycki i Intersemiotyczny Pod u(rokiem) Mistrzyni Szymborskiej

Międzyszkolny Konkurs Poetycki i Intersemiotyczny Pod u(rokiem) Mistrzyni Szymborskiej

Roman Hladkyi uczeń klasy I Technikum, kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zajął II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim i Intersemiotycznym Pod u(rokiem) Mistrzyni Szymborskiej zorganizowanym przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu. Celem konkursu było napisanie limeryku lub lepieja albo wykonanie techniką kolażu ilustracji do wybranego liryku lub tomiku wierszy Noblistki. Uczeń wykonał kolaż do wiersza „Cebula”, który zapewnił mu miejsce w gronie laureatów. Serdecznie gratulujemy i życzymy podobnych sukcesów w innych konkursach.