Spotkanie szkoleniowo –profilaktyczne dla rodziców z funkcjonariuszami Policji

Spotkanie szkoleniowo –profilaktyczne dla rodziców z funkcjonariuszami Policji

20 kwietnia 2023 roku w ramach działań  profilaktycznych  realizowanych w naszej szkole, odbyło się spotkanie rodziców uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie mł. asp. Anną Hanus-Witko i sierż. Elżbietą Huber. Tematem spotkania była „Cyberprzemoc i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”. Wizyta policji miała charakter szkoleniowo-profilaktyczny, mający na celu zwrócenie uwagi rodziców na problemy w szkole i domu, na jakie mogą być narażone ich dzieci.

Rodzicom zostało przedstawione wszechobecne zjawisko cyberprzemocy oraz zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania Internetu. Zasygnalizowano rodzicom, aby zwiększyli kontrolę przeglądanych treści oraz czasu, jaki spędzają ich dzieci w Internecie. Mówiono o nieakceptowanych społecznie zachowaniach narażających dzieci na konflikt z prawem. Omówiono również tematykę związaną z bezpieczeństwem na portalach społecznościowych i grach internetowych będących dużym zagrożeniem dla życia ich dzieci. Zagadnienia poruszone w trakcie spotkania, dotyczyły również kwestii przemocy fizycznej i psychicznej w szkole i poza nią, agresji słownej, aktów wandalizmu, samookaleczania się dzieci i młodzieży, oraz odpowiedzialności karnej  za popełniane czyny zarówno dzieci i młodzieży jak i ich opiekunów prawnych.

 

Bardzo dziękujemy przedstawicielom policji jak i obecnym rodzicom za poświęcony czas i przybycie na spotkanie.