„Nauczyciel z pasją inspiracją do nauki i rozwoju” – konferencja

„Nauczyciel z pasją inspiracją do nauki i rozwoju” – konferencja

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza na bezpłatną konferencję organizowaną przez Uniwersytet Dziecięcy UMCS i Prywatną Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie w dniu 19 kwietnia 2023 r. pt. „Nauczyciel z pasją inspiracją do nauki i rozwoju”.

Konferencja ma na celu dostarczenie narzędzi i inspiracji oraz wsparcie codziennej pracy nauczycieli w zmieniającej się edukacji. Dla studentów będzie okazją do zapoznania się z wyzwaniami współczesnych nauczycieli.

Mamy nadzieję, że udział w konferencji będzie inspiracją i ułatwi osiągniecie największego sukcesu dydaktycznego, o jakim marzy nauczyciel: Wasi uczniowie uznają Wasz przedmiot za najciekawszy ze wszystkich.

Konferencja dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych. Link do spotkanie umieszczony w dzienniku elektronicznym.

„Nauczyciel z pasją – inspiracją do nauki i rozwoju”

19.04.2023 r.

9.00-9.30 rejestracja

 9.30-9.40 rozpoczęcie konferencji prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, Anna Bukowska – kierownik UD UMCS, Szymon Bednarczyk uczeń I LO im. S. Staszica w Lublinie

 9.40-10.00 „Przetrwają najżyczliwsi – edukacja wobec megatrendów przyszłości”– dr Agata Świdzińska Instytut Pedagogiki UMCS, Katedra Pedagogiki Społecznej

10.00-10.20 „Czynniki wpływające na jakość i efektywność edukacji” – Grzegorz Szymczak- organ prowadzący i Marek Krukowski – dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie

10.20-10.30 „Szkoła okiem młodych” – Szymon Bednarczyk uczeń I LO im. S. Staszica, Paulina Jamrozik Przewodnicząca Samorządu Studentów UMCS

10.30-10.40 „Otwarte Koła Olimpijskie szansą i wsparciem dla uczniów zdolnych i ich nauczycieli” – Piotr Kononowiczi Henryk Kawka – Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi, Piotr Jakubiec – II LO im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie

10.40-11.00  „Potencjał rozwojowy osób ze spektrum autyzmu” – dr. hab. Anna Prokopiak, Instytut Pedagogiki

UMCS, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej

11.00-11.10 „Uczeń podąża za miłością” – Danuta Pastuszka i Anetta Czeczko – Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

11.10-11.20 „Skolinofobia – wsparcie ucznia w kryzysie” – Marzena Sypuła – dyr., Alicja Boberska-Kutnik, Agnieszka Saran – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce

11.20-11.45  „Dostrzec człowieka w uczniu – odpowiedzialność prawna nauczycieli” – prof. dr hab. Katarzyna Dudka Wydział Prawa i Administracji UMCS, Katedra Postępowania Karnego, Rzecznik Praw Akademickich

11.45-12.15 przerwa kawowa

12.15-12.45    PANEL 1 „AI w edukacji, szansa czy zagrożenie, czyli jak właśnie zmienia się edukacja” – moderator

Marcin Wolski –  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy EDUKACJA 3.0

12.45-13.15    PANEL 2  „Jak nie zgubić diamentu – praca z uczniem zdolnym” moderator Marek Krukowski – dyr. Prywatnej Szkoły Podstawowej i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

13.15-13.30 podsumowanie i wręczenie certyfikatów

REJESTRACJA:

www.uniwersytetdzieciecy.umcs.pl w zakładce konferencja do dnia 17.04.2023 r

ORGANIZATORZY:

Uniwersytet Dziecięcy UMCS

Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

MIEJSCE:

Instytut Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9/wejście od pl. M. Curie-Skłodowskiej 2/3, 20-031 Lublin, aula 105, 1 piętro

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Anna Bukowska 501447901 uniwersytetdzieciecy@umcs.pl

Edyta Tylega 81-537-79-52

Marek Krukowski

Szymon Bednarczyk