„Młodzież Zapobiega Pożarom”

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się w dniu 15.03.2023 r. W eliminacjach udział wzięło 21 uczniów z klas: 1 TRW (4), 2 r/k (2), 3 TMŻ (8) 4pRŻ (7). Etap szkolny wyłonił 10 uczestników do etapu gminnego.

Etap gminny OTWP odbył się w dniu 22.03.2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach. Organizatorami etapu gminnego byli Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oleszycach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce. Zwycięzcy etapu gminnego Łukasz Ohirko, Kacper Zaborniak i Monika Sroka będą reprezentować ZSCKR w Oleszycach i Gminę Oleszyce w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 20.04.2023 r. w PSP w Lubaczowie.

Życzymy powodzenia.