Plan strategiczny WPR, płatności bezpośrednie – szkolenie  

Plan strategiczny WPR, płatności bezpośrednie – szkolenie  

W dniu wiosny 21 marca 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyło się szkolenie dla rolników  dotyczące zagadnień istotnych do planowania i realizowania produkcji oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego:

1. Plan strategiczny WPR na lata 2023-2027, nowe możliwości dla gospodarstw rolnych,

2. Płatności bezpośrednie – ekoschematy,

3. Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, leśne i zadrzewieniowe,

4. Zmiany w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: panią Annę Kordys – kierownika Biura, pana Wojciecha Kozimalę, panią Ewelinę Krawczyk – specjalistów od płatności bezpośrednich, panią Monikę Niewiadomską – specjalistę od IRZ, panią Annę Felkel – głównego doradcę ds. programów rolno-środowiskowych i gminy Oleszyce z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lubaczowie.

W czasie szkolenia producenci rolni gminy Oleszyce mieli okazję zadawania pytań na tematy z zakresu: dopłat do produkcji rolniczej i planowanych programów, prowadzenia produkcji roślinnej, w tym uprawy buraka cukrowego, biologicznej ochrony upraw, retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych, aplikacji Mobilna ARiMR.

Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz ofertami uczelni współpracujących ze szkołą, przedstawionymi przez dyr. Szkoły Marię Baran.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach i konsultacjach branży rolniczej, organizowanych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w partnerstwie z  Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa  Rolniczego w Boguchwale, Podkarpacką Izbą Rolniczą, realizowanych przez doradców i specjalistów.

Informacje o planowanych szkoleniach będą zamieszczane na stronie szkoły, w mediach lokalnych i społecznościowych.

Zapraszamy

Maria Baran

dyr. ZSCKR