Mamy GRANT!

Mamy GRANT!

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach  otrzymał grant w programie Razem w Klasie na zmianę przestrzeni szkolnej w wysokości 10 000 zł.  Konkurs ogólnopolski został zorganizowany przez Fundację Szkoła z Klasą. 10.02.2023 roku Projekt został zakwalifikowany do II etapu, w którym znalazło się 50 szkół spośród 400 zgłoszonych.  Natomiast 21.03.2023 roku wyłoniono 20 najlepszych projektów, w tym NASZ. Zmiana przestrzeni szkolnej będzie miała miejsce w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, gdzie powstanie sala terapeutyczna Snoezelen zarówno dla uczniów i uczennic z Polski oraz z doświadczeniem migracji i uchodźstwa młodzieży z Ukrainy. Wychowankowie zostaną włączeni do poszczególnych etapów w procesie realizacji Projektu metodą Design Thinking.

„Celem Konkursu Grantowego jest sfinansowanie 20 zgłoszonych Projektów, które:

  1. umożliwiają dostosowanie (wybranej/fragmentu) przestrzeni szkolnej w placówce, w której pracuje Zgłaszający, do potrzeb uczniów i uczennic szkoły;
  2. służą większej dbałości o dobrostan psychiczny uczniów i uczennic w szkole Zgłaszającego;
  3. będą stworzone przy aktywnym udziale zarówno uczniów i uczennic polskich jak i z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy uczą się w danej szkole.”

WYNIKI

Zgłaszający, koordynator Projektu – Katarzyna Kruk-Babik.

Pracownik Szkoły wspierający realizację Projektu – Maria Baran.