Spotkanie prewencyjne z przedstawicielami policji w internacie

Spotkanie prewencyjne z przedstawicielami policji w internacie

W dniu 21.03.2023 r. w internacie odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Komisariatu Policji w Oleszycach. Podczas spotkania policjanci poruszyli kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne. Policjanci zwrócili szczególną uwagę na agresję i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły, zjawisko przemocy rówieśniczej w sieci oraz zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, takich jak narkotyki, dopalacze, alkohol, czy wyroby tytoniowe. Policjanci ostrzegli młodzież, że nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Spotkanie policjantów z młodzieżą naszego internatu w znacznym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów i mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie zarówno w szkole, jak i poza jej murami.