Znani nieznani. Polacy światu – inauguracja ogólnopolskiej wystawy

Znani nieznani. Polacy światu – inauguracja ogólnopolskiej wystawy

Przeszłość dla współczesności i przyszłości

4 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00 w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach odbędzie się uroczystość inauguracji wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”, dostępnej dla społeczności lokalnej w dniach od 3 kwietnia do 23 kwietnia 2023 r. Wystawie towarzyszą wykłady koordynatorów, autorów koncepcji naukowej wystawy, lokalnych historyków i regionalistów, debata moderowana z udziałem zaproszonych Gości, lekcje otwarte, warsztaty, happening, gry tematyczne dla uczniów szkół podstawowych.

Celem wystawy, przygotowanej przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Polską Akademią Nauk Archiwum w Warszawie, realizowanej w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest przybliżenie dokonań wielkich rodaków, którzy zasłużyli sobie na miejsce w pamięci i sercach potomnych.

Prezentowana w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach wystawa,  wchodzi w skład cyklu przedsięwzięć zatytułowanych „Polacy światu”, przybliża sylwetki i dokonania 44 wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie.

Ekspozycja jest opowieścią o wybitnych Polakach, patriotach, powstańcach, naukowcach, lekarzach, etnografach, farmaceutach, florystach, zoologach, immunologach, limnologach, seroantropologach, architektach, projektantach, zegarmistrzach, sinologach, kartografach, prekursorach profesjonalnej fotografii, budowniczych mostów, linii kolejowych, dróg, portów. Osobowościach zasłużonych dla Polski i krajów, do których rzucił ich los. Jak mówią twórcy wystawy: „Są wśród nich polscy badacze Syberii, zesłańcy i dobrowolcy, którym świat zawdzięcza pierwsze opisy ich przybranej ojczyzny – Syberii, jak Jan Czerski czy Aleksander Czekanowski, odkrywcy morza Buriatów Bajkału, badacze jego fauny i flory, jak Benedykt Dybowski czy Wiktor Godlewski miłośnicy Jakucji, jak Edward Piekarski czy Wacław Sieroszewski, dzięki którym znamy obyczaje ludu Sacha. Jest odkrywca wielu białych plam na mapach Azji, m.in. znawca starożytnej Samarkandy, glacjolog i geolog – Leon Barszczewski. Są też pisarze, poeci, których los rzucił do Kazachstanu tj. Adolf Januszkiewicz, Gustaw Zieliński. Są również duchowni, którzy oddali się posłudze duszpasterskiej by służyć potrzebującym, którzy nie mieli możliwości powrotu do swoich ojczyzn, jak w tym przypadku w Kazachstanie ks. Władysław Bukowiński, czy jezuita, lekarz okulista w Chinach Wacław Szuniewicz, franciszkanin, misjonarz w Japonii Władysław Żebrowski.”

Wystawa nie tylko pokazuje piękne biografie, ale też inicjuje refleksje na temat pasji, własnej tożsamości, patriotyzmu jutra. Autorka pomysłu wystawy pani Iwona Kozłowska ambasador RP w Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwie Lichtensteinu podkreśla, że wystawa: „pozwala przywrócić często zapomnianą już pamięć o wybitnych naszych rodakach, jakże zasłużonych dla świata, dla lokalnych społeczności”, ukazuje „niezwykłe, pasjonujące historie”. W biografie wybitnych Polaków wprowadzają nas pani Hanna Krajewska – autor koncepcji naukowej wystawy, dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, koordynator wystawy pani Dorota Byszewska-Miłosińska radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz koordynatorzy wystawy w szkołach rolniczych – pani Joanna Jałosińska główny wizytator Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej, pani Monika Lewandowska  – naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodnim mottem wystawy organizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach są słowa: „Przeszłość dla współczesności i przyszłości”, potwierdzone debatą moderowaną z udziałem zaproszonych Gości „Patriotyzm jutra”. Zaplanowane, w czasie uroczystości otwarcia wystawy, wykłady odnoszą się do sylwetek wybitnych Polaków w wymiarze ogólnopolskim i światowym, ale też zapoczątkowują ideę poszukiwania, w partnerstwie z Muzeum Kresów w Lubaczowie, wybitnych postaci naszej małej ojczyzny .

Zapraszamy do udziału w uroczystości otwarcia ogólnopolskiej wystawy „Znani nieznani. Polacy światu” i współtworzenia wydarzenia promującego dokonania wielkich rodaków, kształtującego patriotyczne postawy współczesnego pokolenia Polaków.

Maria Baran

dyr. ZSCKR w Oleszycach