1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nie opłakała ich Elektra

nie pogrzebała Antygona

i będą tak przez całą wieczność

w głębokim śniegu wiecznie konać

                                                                Z. Herbert „Wilki”

 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowiony przez sejm w 2011 roku, przypomina o uczestnikach polskiego podziemia niepodległościowego, walczących w latach 1944-1963 z reżimem komunistycznym. W związku z tym społeczność szkolna uczestniczyła w apelu, podczas którego poznała sylwetki żołnierzy: Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Józefa Franczaka ps. „Laluś”, Mieczyława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” i Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”. „Żołnierze Wyklęci” to żołnierze polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Na koniec spotkania pani Dyrektor Maria Baran wręczyła uczniom stypendium za wysokie wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2022/2023.