Dziękuję, Polsko, za rok wsparcia!

Dziękuję, Polsko, za rok wsparcia!

„24 lutego 2023 roku przypada pierwsza rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę. To tragedia, którą trudno zrozumieć dorosłym, a co dopiero dzieciom i młodzieży. Temat jest im jednak dobrze znany, bo w wielu klasach w sąsiednich ławkach zasiedli uczniowie z Ukrainy. Teraz nadarza się okazja, by wspólnie wyrazić sprzeciw wobec wojny i okrucieństwa jakie za sobą niesie” Samorząd Uczniowski ze społecznością internacką zachęcają całą społeczność szkolną do wysłuchania jednominutowego nagrania: ,,Dziękuję, Polsko, za rok wsparcia!”, na trzeciej godzinie lekcyjnej o 9:50 w każdej klasie.

Link aktywujący nagranie:

https://www.youtube.com/watch?v=2YFKT6w6xko

Na pierwszym piętrze zostało przygotowane miejsce do napisania kilku słów wdzięczności, za udzieloną pomoc NASZYM DROGIM SĄSIADOM.