II GALA WOLONTARIATU

II GALA WOLONTARIATU

W poniedziałek (19.12) w MDK w Lubaczowie miała miejsce II Gala Wolontariatu. Zorganizowano ją w ramach konferencji podsumowującej projekt pt. Dialog Międzypokoleniowy podczas „Wigilijnych Spotkań pod Strzechą”. Wydarzenie zorganizowane przez Poseł na Sejm RP Teresa Pamułę oraz Prezes Stowarzyszenia Kobiety Karpat Krystynę Wróblewską obejmowało warsztaty dla wolontariuszy, koncerty okolicznościowe oraz panel dyskusyjny o „społecznym aspekcie dialogu międzypokoleniowego”, moderowany przez poseł Teresę Pamułą, w którym wzięli udział: ks. Artur Janiec – dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Instytutu Wolności, Marta Tabaczek – przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego, Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów,
Tomasz Szczygieł – dowódca JS 2033 im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie i Krystyna Wróblewska.

Najważniejszą częścią spotkania była II Gala Wolontariatu, podczas której zostały wręczone statuetki i dyplomy dla organizacji pomocowych. Wśród znakomitych organizacji zostało wyróżnione Szkolne Koło Caritas działające w naszej szkole. Podziękowania z rąk pani poseł Teresy Pamuły odbierali pani dyrektor Maria Baran, wolontariusze Paulina, Klaudia oraz Łukasz wraz opiekunem panią Agatą Dudzińska.