KURS MŁODZIEŻOWYCH SĘDZIÓW SPORTOWYCH

KURS MŁODZIEŻOWYCH SĘDZIÓW SPORTOWYCH

W dniach 8-10 grudnia 2022 r. młodzież naszej szkoły brała udział w przedsięwzięciu szkoleniowym pod nazwą Młodzieżowy Sędzia Sportowy. Kurs był podsumowaniem zajęć które trwały w naszej szkole od października.

Program finansowany był ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, natomiast koordynatorem był Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Celem tego programu było nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego organizowania wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników przedsięwzięcia do pełnienia funkcji młodzieżowego sędziego sportowego w wybranej dyscyplinie sportu.

Młodzież naszej szkole po zdaniu egzaminu przed komisją uzyskała Certyfikat „Młodzieżowego Sędziego Sportowego”.

Sędziami Sportowymi zostali: Natalia Kołodziej, Klaudia Skali, Diana Skali, Aleksandra Sopel, Aleksandra Dec, Kamil Barszcz, Rafał Nieckarz, Damian Dołhan, Łukasz Ohirko oraz Krystian Rozmus.

Gratulujemy wszystkim i życzymy samych dobrych decyzji na boiskach sportowych!