Finał XIII edycji konkursu recytatorskiego Looking for Talents

Finał XIII edycji konkursu recytatorskiego Looking for Talents

Poezja to przemiana krwi w atrament pod takim hasłem odbyła się XIII edycja konkursu recytatorskiego poświęcona poezji Thomasa S. Eliota, w której uczestniczyło 28 uczniów z 12 szkół powiatu lubaczowskiego. Interpretacje wierszy w języku polskim i wybranym języku obcym oceniali jurorzy: Paweł Sroka – aktor rzeszowskiego Teatru Przedmieście, Beata Niedźwiecka – dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, Agnieszka Niemiec – anglistka,Maria Serkis – germanistka, Anna Kubrak – polonistka.

            Jury po wysłuchaniu prezentacji artystycznych przyznało nagrody:

w kategorii szkół podstawowych

I miejsce  Milena Stankiewicz – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu -Zdroju

II miejsce  Adrian Wacnik – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baszni Dolnej

III miejsce Róża Serkis – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Młodowie

w kategorii szkół średnich

I miejsce  Gabriel Gryniewicz – Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie

II miejsce Martyna Kostek – Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie

III miejsce Aleksandra Sas – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Wyróżnienia:

Karol Turowski – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu -Zdroju

Krzysztof Waniewski – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Młodowie

Oliwia Drapała – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu -Zdroju

Julia Korzeń – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baszni Dolnej

Zofia Horiwnyk – Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

Karolina Lorenc – Zespół Szkół w Lubaczowie

Karolina Szczepanek – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Julia Presz – Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie

Laureaci uhonorowani zostali cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Powiatowe Centrum Kultury w

Lubaczowie oraz przez Pana Mieczysława Golbę – Senatora Rzeczypospolitej. Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom, dziękują uczestnikom i ich opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie recytacji tekstów, a fundatorom składają podziękowania za wsparcie finansowe konkursu.