O niezwykłej historii Władysława Jana Furtka w naszej szkole

O niezwykłej historii Władysława Jana Furtka w naszej szkole

W dniu 15 listopada 2022 roku w murach naszej szkoły odbyło się inspirujące spotkanie z historią. Odwiedzili nas Pani Urszula Kopeć-Zaborniak i Pan Tomasz Róg, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie i równocześnie autorzy filmu dokumentalnego pt. „Ocalony z Katynia. Niezwykła historia Władysława Jana Furtka”.

Społeczność naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu z tymi jakże ciekawymi poszukiwaczami historii i źródeł. Obejrzeliśmy film, w którym Pan Tomasz Róg przybliżył biografię Władysława Jana Furtka, a także odniósł się do problemu zbrodni katyńskiej, opowiadając o trudnych wydarzeniach II wojny światowej i okresu powojennego. Odkryte karty historii Władysława Jana Furtka stały się dla nas inspiracją ku temu jak nie ulegać naciskom obcej władzy, ale i przestrogą wobec wojny, a także kłamstwa, będącego integralną częścią systemów totalitarnych, które dotknęły Polskę po II wojny światowej.

Po emisji filmu „Ocalony z Katynia. Niezwykła historia Władysława Jana Furtka” Pani Urszula Kopeć-Zaborniak i Pan Tomasz Róg przedstawili ciekawostki związane z produkcją tego historycznego dzieła. W kolejnej części spotkania nasi uczniowie ochoczo zadawali pytania zaproszonym gościom, wykazując duże zainteresowanie problematyką zbrodni katyńskiej. Moderatorami spotkania byli Pani Agata Dudzińska i Pan Konrad Morawski.

Wyrażamy przekonanie, że spotkania z historią sprawiają, iż zaczynamy rozumieć ją lepiej, bardziej, głębiej. To historia nas wszystkich, którą chcemy odkrywać. Przesyłamy serdeczne wyrazy podziękowania Pani Urszuli Kopeć-Zaborniak i Panu Tomaszowi Rogowi za odwiedzenie naszej szkoły.