KONFERENCJA Z PROMOCJI ZDROWIA POŁĄCZONA Z UROCZYSTYM WRĘCZENIEM REJONOWEGO CERTYFIKATU DLA ZSCKR W OLESZYCACH

KONFERENCJA Z PROMOCJI ZDROWIA POŁĄCZONA Z UROCZYSTYM WRĘCZENIEM REJONOWEGO CERTYFIKATU DLA ZSCKR W OLESZYCACH

9 listopada w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie otrzymaliśmy Certyfikat przyjęcia do Rejonowej Sieci  Szkół  Promujących  Zdrowie. Nasze starania o certyfikat trwały ponad rok. W tym czasie społeczność szkolna podejmowała pionierskie działania umożliwiające uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego. Działania wzmacniające w nich poczucie własnej wartości, sprzyjające zdrowemu środowisku do pracy i nauki. Organizowaliśmy kawiarenki smoothie owocowo-warzywne, wycieczki, spotkania integracyjne, wiele działań z zakresu profilaktyki, a także szkolenia z zakresu mediacji dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. W najbliższej przyszłości będziemy dążyć do uzyskania Certyfikatu Wojewódzkiego Szkoły Promującej Zdrowie.