Dzień hiszpański

Dzień hiszpański

W dniu 14 listopada 2022 roku miało miejsce podsumowanie udziału uczniów ZSCKR w Oleszycach w stażach zawodowych w Hiszpanii w ramach projektu Kompetencje zawodowe w europejskim wymiarze.

Trzy grupy uczniów zorganizowały DZIEŃ HISZPAŃSKI, podczas którego przedstawiły swoim kolegom filmiki podsumowujące ich udział w stażach zawodowych, była też okazja do rozmów i wspomnień z miejsc odbywania praktyk. Trzecia grupa projektowa, realizująca staże w kwietniu bieżącego roku, przygotowała hiszpańskie przysmaki dla całej społeczności szkolnej. Opiekunowie praktykantów i koordynator projektu dzielili się swoimi refleksjami z przebiegu staży i realizacji projektu, zaś młodzież opowiadała o swoich kontaktach z tutorami z Hiszpanii, które trwają do dnia dzisiejszego.