„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem”

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem”

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem”
Gawęda o miłości do ziemi ojczystej
Wisława Szymborska

11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania Niepodległości przez POLSKĘ. Społeczność naszej szkoły w przede dniu tego święta wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11:11 w obecności pocztu sztandarowego, z wielką dumą i powagą wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów kl. I TŻ oraz III TŻMRiA pod opieką pani Marty Skiby i pani Agaty Dudzińskiej. Podczas akademii padły ważne pytania o ojczyznę, wolność, niepodległość. Na podsumowanie pani wicedyrektor Monika Błaż przypomniała, że wolność jest cennym darem, jednak nie wszyscy mogą się nim cieszyć jak My dzisiaj.