Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

„Zacną rzeczą jest się uczyć,

lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”

Mark Twain

W dniu 13 października 2022 r. w naszej szkole odbyły się tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystą akademię rozpoczęła pani dyrektor Maria Baran, która przywitała rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom za zaangażowanie w pracę, za rozwijanie pasji i talentów, poszerzanie kompetencji kluczowych i zawodowych. Słowa podziękowań skierowała również do pracowników niepedagogicznych, którzy wspomagają pracę nauczycieli i przyczyniają się do tworzenia przyjemnych i bezpiecznych warunków nauki i pracy. Następnie pani dyrektor życzyła nauczycielom nieustającej satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu, entuzjazmu, aktywności i radości oraz dalszych satysfakcjonujących osiągnięć w pracy zawodowej, a wszystkim pracownikom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń i optymizmu.

Z okazji Dnia  Edukacji Narodowej życzenia przesłała pani Teresa Pamuła Poseł na Sejm RP: „Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych sukcesów na każdy dzień w roku szkolnym. Niech Wasza praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze rezultaty w realizacji codziennych zadań, związanych z wykształceniem dzieci i młodzieży. Życzę by ta niełatwa misja przynosiła radość i satysfakcję, a także spotykała się z nieustającym szacunkiem społeczeństwa.”

W dalszej części uroczystości Maria Baran – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach  wręczyła nauczycielom nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uczniowie podziękowali pani Agnieszce Kapel – opiekunowi Samorządu Uczniowskiego za kilkuletnią pracę na tym odpowiedzialnym i ważnym dla szkoły stanowisku.

Symbolicznymi kwiatami od Samorządu Uczniowskiego, uczniowie podziękowali nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za trud, poświęcenie i uśmiech oraz życzyli zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i realizacji drogi zawodowej.

Następnie uczniowie w montażu słowno-muzycznym przypomnieli jak ważną rolę w życiu młodych ludzi pełnią nauczyciele, którzy są przewodnikami, ujawniają pasje, odkrywają talenty, pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań oraz są współautorami uczniowskich sukcesów.

Na koniec akademii przypomniano historię powstania Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, która 7 października obchodziła Jubileusz 50-lecia. Został wyświetlony spot pokazujący szkołę w jej obecnym kształcie oraz zaprezentowano pokaz obsługi synchronicznej.