83. rocznica „Bitwy Pod Oleszycami”

83. rocznica „Bitwy Pod Oleszycami”

Dyrekcja, poczet sztandarowy Szkoły oraz przedstawiciele młodzieży ZSCKR w Oleszycach, 16 września 2022 r. uczestniczyli  w uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 83. rocznicę „Bitwy Pod Oleszycami”. Uroczystość zorganizowana przez władze samorządowe gminy Oleszyce, odbyła się przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie na uroczysku Horaj. Po powitaniu przez burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Andrzeja Gryniewicza zaproszonych gości, rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. Marka Małysa. Po części oficjalnej w ciszy i skupieniu odczytano apel poległych oraz została oddana salwa honorowa przez żołnierzy kompanii honorowej I Batalionu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem gen. Józefa Kustronia.