Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi  bardzo ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego w ramach akcji tematem przewodnim „Tygodnia dla chorób zakaźnych” który odbędzie się w dniach 12-16 września w naszej szkole jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Film edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób zakaźnych:

https://www.youtube.com/watch?v=jjC5zt_elcU