Centralna Inauguracja roku szkolnego 2022/202

Centralna Inauguracja roku szkolnego 2022/202

W poniedziałek 5 września 2022 r. poczet sztandarowy z uczniami, opiekunem  pocztu i dyrektorem  uczestniczyli w centralnej inauguracji roku szkolnego 2022/23 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.