Bitwa Regionów – rozstrzygnięcie konkursu

Bitwa Regionów – rozstrzygnięcie konkursu

Znamy wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Bitwa Regionów. W konkursie wzięło udział osiem Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu lubaczowskiego, prezentujące następujące potrawy konkursowe:
Koło Gospodyń Wiejskich z Kobylnicy Ruskiej  – pielmieni w bulionie z gęsiny w towarzystwie podkarpackiego proziaka z masłem czosnkowym,
Koło Gospodyń Wiejskich z Jędrzejówki – pierogi z ziemniakami, twarogiem i miętą okraszone skwarkami z cebulką,
Koło Gospodyń Wiejskich „Dębowe wróżki” w Dębinach – gołąbki gryczane z zapalanką grzybową,
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie –kapusta z grochem, pszonem i grzybami, podawana ze swojskim chlebem na zakwasie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Horyńcu -Zdroju – lebiodzianka z kluskami,
Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Dzikowa – pierogi z kapustą i kaszą gryczaną,
Koło Gospodyń Wiejskich w Załużu – gołąbki z tartych ziemniaków z okrasą,
Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Oleszycach – rosół z kołdunami.

Produkty konkursowe oceniało Jury w składzie:
Agnieszka Nieckarz – kierownik praktycznej nauki zawodu w ZSCKR w Oleszycach,
Magdalena Rożek – zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Rzeszowie,
Agnieszka Klus-Wanat – starszy specjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Rzeszowie,
Anna Rawska-Misztal – kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaczowie.

Komisja konkursowa, uwzględniając spełnienie warunków określonych Regulaminem, walory degustacyjne potraw, wykonanie i sposób prezentacji potrawy konkursowej, regionalne elementy dekoracyjne i estetykę wyglądu, przyznała następujące nagrody:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Oleszycach za rosół z kołdunami,
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Horyńca-Zdroju za lebiodziankę z kluskami,
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie za kapustę z grochem, pszonem i grzybami, podawaną ze swojskim chlebem na zakwasie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach Konkursu.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkursowi towarzyszyły dodatkowe atrakcje: konferencja na temat „Substancje prozdrowotne w żywieniu” – wykład dr Agnieszki Malik UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, warsztaty i pokazy kulinarne: aranżacja stołów, carving, rękodzielnictwo, zioła w kuchni, Ratuj życie – warsztaty z ratownikiem medycznym.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci: konkurencje sportowe i zabawy, dmuchańce, szachy, kule sferyczne Bumper Ball, w tym konkursów z nagrodami organizowanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, Nadleśnictwo Oleszyce.

Wśród dzieci ogromnym zainteresowaniem cieszyły się dwa konkursy tematyczne z nagrodami, zorganizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaczowie na temat: Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym – konkurs plastyczny, Bezpieczne wakacje na wsi – konkurs literacki, warsztaty warcabowe realizowane przez panią Monikę Kalmuk Stowarzyszenie Gier Umysłowych Czarni Oleszyce oraz turniej piłki nożnej zorganizowany przez Stowarzyszenie UKS Czarni Oleszyce.

W czasie Konkursu swoje stanowiska informacyjno-promocyjne prezentowały:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Rzeszowie,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Rzeszowie,
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale reprezentowany przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaczowie,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaczowie,
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratowniczego w Przemyślu,
Nadleśnictwo Oleszyce,
Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Oleszycach,
Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach,

Usługi Rekreacyjne Magdalena Połynkiewicz,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.

Można było również zapoznać się z nowoczesnym sprzętem rolniczym z elementami rolnictwa precyzyjnego, zakupionym w 2021 r., ze środków organu prowadzącego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otwarcia Konkursu dokonał pan Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Rzeszowie, który przedstawił zebranym genezę przedsięwzięcia, pani Teresa Pamuła Poseł na Sejm RP podkreśliła rolę i znaczenie produktu polskiego, w tym regionalnego, natomiast pan Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski zwrócił uwagę na rozwój Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, szkoły prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz realizację działań edukacyjnych poprzez łączenie świata nauki, uczelni, z pracodawcami i instytucjami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich. Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, w liście skierowanym do organizatorów, podkreśliła niezwykłą wagę wydarzenia:  „To niezwykle ważne, że po raz kolejny organizowane jest wydarzenie dające możliwość  przywołania bogactwa, różnorodności i tradycji kulinarnych Podkarpacia. Nasze regionalne potrawy posiadają niezwykle długą historię, dlatego cieszy mnie dbałość o pamięć tego dziedzictwa.”

Oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalno-muzyczny Salsa.

Konkursowi towarzyszyły rozmowy dotyczące planowanego rozwoju szkoły. Rozpoczęte w czasie Konkursu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach działania wpisują się do kalendarza przedsięwzięć szkoły i powiatu na rok 2023, uwzględniającego organizację dwóch konferencji branży rolniczo-gastronomicznej oraz ogólnopolskich konkursów tematycznych w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizacja Konkursu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach była niezwykle ważnym wydarzeniem dla rozwoju szkoły, kształtowania u uczniów kompetencji zawodowych, postaw przedsiębiorczości, kreatywności, podtrzymywania lokalnych tradycji i promocji  szkoły w regionie. Konkurs kulinarny Bitwa Regionów umożliwił uczniom naszej szkoły poszerzanie wiedzy zawodowej poprzez uczenie się od najlepszych. Potrawy przygotowane przez panie Kół Gospodyń Wiejskich naszego powiatu nie tylko pokazywały bogactwo tradycji, ale również szerokie możliwości kulinarne. Pokłosiem pokonkursowym jest planowana książka z przepisami potraw zaprezentowanymi w czasie Konkursu.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach składa ogromne podziękowania wszystkim instytucjom zaangażowanym  w organizację tego przedsięwzięcia.

Więcej informacji na stronie KOWR OT w Rzeszowie

www. zlubaczowa.pl