Krajowe Dni Pola – nowe technologie

Krajowe Dni Pola – nowe technologie

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 13 czerwca 2022 r. uczestniczyli w Krajowych Dniach Pola, w tym w spotkaniu z panem Henrykiem Kowalczykiem Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w lekcjach organizowanych na poletkach doświadczalnych. Podczas dwóch spotkań z młodzieżą ze szkół rolniczych MRiRW Wicepremier poruszył tematy istotne dla młodego pokolenia rolników oraz odpowiedział na pytania uczniów.

Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił ważną rolę wiedzy w zawodzie rolnika, także tej dotyczącej nowych technologii. Mówił, że jest ona szczególnie ważna dzisiaj, gdy część regionów świata jest zagrożona niedoborem żywności. Jedną z takich technologii jest nowa, bezpłatna aplikacja eDWIN, dostępna od 3 czerwca br., a oficjalnie zaprezentowana właśnie podczas tegorocznych Krajowych Dni Pola.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli z zajęciach, w których zapoznali się z platformą eDWIN. Narzędzie to zostało stworzone dzięki wspólnym pracom jednostek doradztwa rolniczego oraz jednostek naukowych. Poprzez platformę eDWIN rolnicy na bieżąco otrzymują ostrzeżenia m.in. o szkodnikach, zagrożeniach na polu lub załamaniach pogody. Dzięki temu mogą podjąć właściwe, celowane decyzje dotyczące stosowania środków ochrony roślin – uzasadnione ekonomicznie i środowiskowo.

W czasie lekcji terenowych uczniowie mieli okazję zobaczyć na żywo efekty doświadczalnictwa odmianowego, pięknie kwitnące odmiany roślin bobowatych, ponadto, w ramach wystawy sprzętu rolniczego, zapoznali się z nowoczesnym sprzętem stosowanym w rolnictwie.

Relacje ze spotkania oraz ciekawych lekcji, organizowanych na polach doświadczalnych, znajdują się w poniższych linkach:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dla-mlodych-i-przyszlych-rolnikow–trzeci-dzien-krajowych-dni-pola

https://www.facebook.com/stories/101926358643790/UzpfSVNDOjE0ODc0MDM5NDgzNDc1NDE=/?view_single=true