III Dni Pola – Boguchwała 2022

III Dni Pola – Boguchwała 2022

05 czerwca uczniowie i nauczyciele ZSCKR w Oleszycach  uczestniczyli w III Dniach Pola zorganizowanych przez Podkarpacki Oddział Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Podczas imprezy nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy PODR w Boguchwale, reprezentowanym przez p. dyrektora Roberta Pieszczocha, w asyście Wojewody Podkarpackiego p. Ewy Leniart  a szkołami rolniczymi województwa podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowała p. dyrektor Maria Baran.

W trakcie imprezy drużyna chłopców, w składzie Wiktor Sopel, Kacper Władyka i Łukasz Ohirko (rezerwowy Karol Dorota) wzięła również udział w przygotowanych dla szkół rolniczych „Wojewódzkich Mistrzostwach wiedzy z zakresu techniki rolniczej, obsługi maszyn i rozpoznawania agrofagów”. Ponadto uczniowie mieli okazję zapoznać się z  wieloma gatunkami i odmianami roślin rolniczych prowadzonymi na poletkach doświadczalnych PODR, najnowocześniejszymi maszynami i sprzętem rolniczym, innowacyjnymi systemami nawadniania stosowanymi w ogrodnictwie i rolnictwie oraz wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w określaniu zdrowotności roślin.