Rozkminiamy To – podsumowanie projektu

Rozkminiamy To – podsumowanie projektu

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w projekcie językowym Rozkminiamy To realizowanym przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie. Oprócz naszej szkoły w projekt zaangażował się także Zespół Szkół w Kamieniu. Celem projektu było zbadanie języka młodzieży, sprawdzenie, jaki jest stosunek słownictwa ogólnego do tego stricte młodzieżowego, w jakich obszarach języka ta grupa społeczna jest najbardziej kreatywna słowotwórczo i jakiego zasobu określeń wariantywnych potrzebuje, by opisać swoją rzeczywistość, funkcjonować w niej na co dzień oraz w sytuacjach oficjalnych. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczyli w lekcjach językowych oraz tworzyli bank wyrazów młodego pokolenia. Uwieńczeniem podjętych działań było opracowanie i wydanie Słownika przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie oraz Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.

W związku z podsumowaniem tego przedsięwzięcia 1 czerwca 2022 r. przedstawiciele z naszej szkoły uczestniczyć będą w premierze słownika Czy możemy się porozumieć? Słownik dwóch pokoleń oraz debacie na temat języka młodzieżowego.