UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.”

Eleanor Roosevelt

 

W piątek 29 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach oraz Technikum nr 1 w Oleszycach. Uroczystość rozpoczęła się od akademii klasy I TMŻ z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie uroczyście przekazano sztandar nowym przedstawicielom pocztu sztandarowego. W dalszej części głos zabrała pani dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach pani Maria Baran, która życzyła absolwentom udanych wyborów życiowych, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Podziękowała również wychowawcom i nauczycielom za wkład pracy w rozwijanie kompetencji kluczowych tegorocznych absolwentów. Ponadto głos zabrali: pan dyrektor Technikum nr 1 w Oleszycach – pan Mariusz Frant, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – pan Mariusz Pieróg, przedstawiciel Rady Rodziców ZSCKR – pani Barbara Kozyrska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Technikum nr 1 – pani Alicja Obirek. Wszyscy w ciepłych słowach zwrócili się do absolwentów życząc im sukcesów na egzaminie maturalnym oraz odpowiedzialnych i mądrych decyzji w dorosłym życiu. W imieniu absolwentów głos zabrali Weronika Gudz oraz Andrzej Chapko, którzy podziękowali dyrekcjom szkół, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom za trud włożony w ich wychowanie.

Do dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz absolwentów szkół rolniczych zwrócił się w swoim liście  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowlaczyk, gratulując otrzymania świadectw potwierdzających otrzymanie wykształcenia średniego.

Następnie wychowawczyni klasy 4 TŻ pani Agnieszka Niemiec podziękowała absolwentom za wspólnie spędzony czas oraz życzyła dalszych sukcesów. Pani Dyrektor ZSCKR wraz z wychowawcą klasy panią Agnieszką Niemiec wręczyła świadectwa ukończenia szkoły, nagrody, dyplomy i listy gratulacyjne dla rodziców uczniów. Pan Dyrektor Technikum nr 1 wraz z wychowawcą klasy panią Barbarą Kurak wręczył świadectwa ukończenia szkoły, nagrody, dyplomy oraz listy gratulacyjne.  Pani Agnieszka Kapel wręczyła nagrody za pracę w Samorządzie Szkolnym, natomiast ksiądz Adrian Borowski przekazał absolwentom – członkom Szkolnego Koła „Caritas” drobne upominki.

Uroczystość prowadzili przedstawiciele klasy trzeciej Technikum, Agnieszka Grochowicz i Kamil Barszcz, którzy podsumowali wspólnie spędzone lata i życzyli wszystkim absolwentom sukcesów oraz szczęścia w dalszym życiu obiecując, że pozostaną w naszej pamięci, a drzwi szkoły będą dla nich zawsze otwarte. Na dowód sympatii absolwentom rozdano słodkie upominki.

W części artystycznej uczniowie klasy 3p TRŻ przedstawili w sposób humorystyczny scenki wybranych lekcji, przerw międzylekcyjnych oraz sytuacje związane ze zbliżającym się egzaminem maturalnym.

Zwieńczeniem części artystycznej była prezentacja multimedialna upamiętniająca czteroletni pobyt w szkole tegorocznych absolwentów.

Uroczystość zakończyła wspólna sesja zdjęciowa.