Etap Gminny OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Etap Gminny OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 8 kwietnia 2022 roku drużyna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach uczestniczyła w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami Turnieju byli Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oleszycach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce.

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas:

2 k/r (Rafał Kopciuch, Dawid Śmigielski)

3 KRg (Wojciech Kut, Mateusz Małecki, Kacper Kornaga)

3 gRŻ (Piotr Żuk)

3 pRŻ (Sebastian Trybuszek, Kamil Osuch)

Etap gminny obejmował test z wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a finaliści odpowiadali także na pytania komisji konkursowej.

 W wyniku rozgrywki finałowej kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

  1. Sebastian Trybuszek–klasa 3 pRŻ
  2. Kamil Osuch – klasa 3 pRŻ
  3. Wojciech Kut – klasa 3 KRg

Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce oraz będą reprezentować Szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 28.04.2022 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Lubaczowie.