Solidarni z Ukrainą …

Solidarni z Ukrainą …

Solidarni z Ukrainą, dzieci – dzieciom, tak generalnie można by określić działania społeczności szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, która zaangażowała się w zadania wspierające mieszkańców Ukrainy, chroniących się w naszym kraju przed zagrażającym im wojennym niebezpieczeństwem. Pierwsze piętro w internacie zostało zamienione na miejsce, w którym krótkotrwale mogą się zatrzymać osoby docierające do Polski, w szczególności matki z dziećmi.

Szkoła organizuje pomoc współpracując z Lubaczowskim Sztabem Kryzysowym, strażą graniczną, lokalnymi instytucjami, mieszkańcami powiatu lubaczowskiego, a nawet Polski, organem prowadzącym szkołę.

W pomoc zaangażowani są nauczyciele pełniący dyżury, pracownicy szkoły wykonujący prace porządkowe, w tym przygotowanie pościeli i sprzątanie pokoi, uczniowie szkoły, którzy w tym momencie zbiorowej solidarności zdają egzamin z odpowiedzialności i dojrzałości, ukraińscy uczniowie uczący się w szkole, którzy są bezpośrednimi przewodnikami po oleszyckim internacie i aklimatyzacji się w obcym miejscu.

Ogromnym wsparciem w działaniach pomocowych szkoły jest Departament Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 18 marca 2022 r. szkołę oraz Punkt Krótkotrwałego Pobytu zorganizowanego i prowadzonego przez naszą społeczność szkolną wizytowała Pani Anna Radecka dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej. Pani dyrektor interesowała się organizacją i zadaniami związanymi z prowadzeniem działań wspierających, logistycznymi rozwiązaniami prowadzenia Punktu Krótkotrwałego Pobytu ofiar wojny, rozmawiała z mieszkańcami z Odessy, którzy znaleźli schronienie w oleszyckim internacie.

Spotkanie robocze dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej  oraz przedstawicieli społeczności szkolnej, w tym dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, dotyczyło również przyszłego rozwoju szkoły, kierunków kształcenia, warunków mieszkalnych wychowanków internatu, wyposażenia warsztatów szkolnych, modernizacji bazy dydaktycznej będącej podstawą profesjonalnego kształcenia zawodowego, a przede wszystkim kształcenia kompetentnych fachowców we współpracy z pracodawcami, instytutami badawczymi i uczelniami. Zakres tematyczny spotkania dotyczył także kierunków rozwoju produkcji rolnej w regionie i w Polsce, w tym ekorolnictwa i ekoogrodnictwa.