Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

W dniu 14.03.2022 pięciu uczniów klasy III Technikum w zawodzie technik rolnik wzięło udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada została zorganizowana przez Związek Młodzieży Wiejskiej na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie.

W Olimpiadzie mogli brać udział producenci rolni: rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych, właściciele i współwłaściciele gospodarstw rolnych, członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w wieku od 16 do 40 roku życia, uczniowie szkół średnich, zasadniczych szkół zawodowych oraz pozostałych szkół ponadpodstawowych, pobierający naukę na profilu o charakterze rolniczym, ogrodniczym, weterynaryjnym lub innym bezpośrednio powiązanym z działalnością rolniczą, a także studenci kierunków rolniczych i przyrodniczych.

Tegoroczna edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych skupiała się na następujących zagadnieniach:
o Produkcja roślinna, nawożenie i ochrona roślin;
o Produkcja zwierzęca;
o Mechanizacja rolnictwa;
o Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i zmiany klimatu;
o Ekonomika i zarządzanie, system ubezpieczeń rolniczych;
o Bezpieczeństwo i higiena pracy;
o Zagadnienia dotyczące PROW 2014-2020 oraz Krajowego