ENERGY SAVING

ENERGY SAVING

Rozpoczęliśmy kolejny międzynarodowy projekt na platformie eTwinning. Tym razem zajmiemy się tematem oszczędzania energii. W projekcie „ENERGY SAVING” udział biorą uczniowie i nauczyciele z Turcji, Chorwacji, Azerbejdżanu i Polski. Energia jest potrzebna i w rezultacie jest szybko zużywana, dlatego konieczne jest jej oszczędzanie. Projekt ma na celu poznanie przez uczniów źródeł energii, energii odnawialnej oraz poznanie konieczności oszczędzania energii. Uczniowie będą zdobywać umiejętności korzystania z narzędzi ICT, a poprzez współpracę będą wyrabiać poczucie odpowiedzialności. Będziemy rozwijać umiejętności XXI wieku takie jak: współpraca, dzielenie się wiedzą, przedsiębiorczość, komunikacja, zrozumienie kulturowe i znajomość języków obcych.