Z dobroci serca…Uczniowie z Żarnowca i Pilicy pomagają

Z dobroci serca…Uczniowie z Żarnowca i Pilicy pomagają

W piątek 4 marca 2022 r. do naszej szkoły, realizującej działania związane z pomocą ofiarom wojny, przybyli pracownicy, w tym pani Ewa Śrubarczyk – dyrektor  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu – województwo śląskie. Szkoła w Żarnowcu, podobnie jak Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach należy do Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warto podkreślić, że Pani  dyrektor szkoły w Żarnowcu jako jedna z pierwszych zaproponowała pomoc naszej szkole, organizującej pomoc potrzebującym. Społeczność żarnowiecka i pilicka, w tym uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Żarnowcu oraz uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 1 w Pilicy zorganizowali pomoc w postaci środków niezbędnych do realizacji wsparcia, typu: koce, ręczniki, środki czystości, higieny osobistej, słodycze, skarpetki, pantofle, żywność, wodę, leki.

Serdecznie dziękujemy Szkołom, Dyrekcji, Nauczycielom, uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy, uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu,  całej społeczności żarnowieckiej i pilickiej  za solidarność z potrzebującymi pomocy oraz pomoc szkole w Oleszycach w organizowaniu wsparcia, tak w zakresie materialnym, jak i duchowym, a dyrektorom szkół pani Ewie Śrubarczyk –  dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, oraz panu Leszkowi Sobocie – dyrektorowi  Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy za koordynowanie wsparcia.