Monografia ZSCKR w Oleszycach

Monografia ZSCKR w Oleszycach

Informujemy, że trwają prace nad opracowaniem monografii ZSCKR w Oleszycach. Zwracamy się do wszystkich osób, które posiadają fotografie, informacje i dokumenty związane z historią szkoły o umożliwienie ich wykorzystania w powstającej publikacji.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Wiktor Żaczek – kierownik internatu, e-mail: victor116@wp.pl