Konkurs – zaprojektuj logo pod hasłem „Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach”

Konkurs – zaprojektuj logo pod hasłem „Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach”

Zapraszamy do udziału w konkursie – zaprojektuj logo pod hasłem „Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, Technikum nr 1 w Oleszycach i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach.
  2. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną na papierze lub technikami komputerowymi – logo inspirowane hasłem „Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach”. W logo powinno się też znaleźć hasło „Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach”.
  3. Zdjęcie pracy lub plik z projektem należy podpisać imieniem i nazwiskiem, wpisać klasę i przesłać do 18 lutego 2022 r. na adres mailowy koordynatora konkursu:  msmserkis642@gmail.com (Maria Serkis).
  4. Jury złożone z opiekunów konkursu: M. Serkis, B. Kuczek – Niechaj, A. Kubrak, R. Kozioł, J. Żelewski dokona oceny prac. Wybrane logo zostanie przeniesione na dyplomy, znaczki, zakładki, broszurki, foldery oraz baner informujący o Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Szkoły, a zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.