Zajęcia w szkołach dla dorosłych

Zajęcia w szkołach dla dorosłych

Informujemy o organizacji zajęć na najbliższym zjeździe BS II stopnia i KKZ rolnik w terminie 11-12 lutego 2022:

11.02.2022 piątek – wszystkie zajęcia  odbędą się w formie online na platformie Teams.

Instrukcja logowania na konto usługi Office 365-słuchacze

12.02.2022 sobota – wszystkie zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zapraszamy!