Projekt edukacyjny „Droga do morza”

Projekt edukacyjny „Droga do morza”

Projekt „Droga do morza” dotyczył budowy portu w Gdyni i jego wpływu na rozwój banków oraz  gospodarki II Rzeczpospolitej. Projekt rozpoczęliśmy 9.11.2021 r. konferencją online dla nauczycieli. W projekcie wzięło udział 15 szkół (11 podstawowych i 4 ponadpodstawowe). Podczas konferencji nauczyciele zostali zapoznani ze szczegółami projektu „Droga do morza”, natomiast kolejnym etapem będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży w szkole.

Zapraszamy do przeczytania informacji na stronie organizatora.