Powrót do nauki stacjonarnej od 10.01.2022 r.

Powrót do nauki stacjonarnej od 10.01.2022 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
Organizacja pracy w szkole odbywa się w reżimie sanitarnym przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
Podstawa prawna

Dni wolne ze względu na organizację egzaminów zewnętrznych:
Technikum – 10-11.01.2022 r.,
Branżowa Szkoła I stopnia – 11.01.2022 r.

Rekomendacje

  1. Zintensyfikowanie działań w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego.
  2. Przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów.
  3. Stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, w szczególności:
  5. Organizacja pracy szkoły, umożliwiająca zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.
  6. Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować.
  7. Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.pdf
  8. Korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa.
  9. Upowszechnianie i przypominanie o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19.
  10. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo.

Materiały edukacyjne dotyczące szczepień

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-dzieci-powyzej-5-roku-zycia–scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego2

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia–materialy-informacyjne

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-szczepieniach-przeciw-covid-19

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży  dyrektorzy oraz rodzice więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.