Rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie

Zapraszamy nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego do udziału w projekcie „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji kadry szkolnej do podejmowania kreatywnych działań w kierunku własnego rozwoju zawodowego. Udział w projekcie  zakłada nabycie umiejętności szerszego i bardziej kreatywnego wykorzystania technologii informacyjno-komputerowych w procesie dydaktycznym przez nauczycieli różnych specjalności w ramach realizowanych w Hiszpanii kursów ICT.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 13 stycznia 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie