Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

„Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą”
Leopold Staff

 

10 listopada w auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uroczystość 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła pani dyrektor Maria Baran, która przywitała zaproszonych gości, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów. W swoim wystąpieniu  zaznaczyła, iż wolność, poświęcenie, odpowiedzialność to nadrzędne wartości, które są uniwersalne i należy je pielęgnować niezależnie od czasu, otoczenia, zmieniających się realiów życia społecznego i gospodarczego. Dodała, iż kultywowanie Polskości, tradycji staje się niezbędne do łączenia przeszłości z teraźniejszością w perspektywie przyszłości, zachowania tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem, poszerzania kompetencji kluczowych, potrzebnych do właściwego funkcjonowania w XXI wieku. Pani dyrektor Maria Baran podkreśliła także, iż w dniu Święta Niepodległości warto i należy pamiętać o tych, którzy poświęcili życie w walce o wolność. Wspomniała o żołnierzu i poecie legionowym Józefie Mączce, związanym bezpośrednio z ziemią oleszycką, który poświęcił swoje niespełna dwudziestoletnie życie Ojczyźnie.

W dalszej części uroczystości młodzież kl. III TL w montażu słowno-muzycznym przedstawiła historyczną drogę jaka wiodła Polaków do wolności. Ponadto, wzorem lat ubiegłych, włączyliśmy się również do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” dzięki wspólnemu odśpiewaniu hymnu państwowego o symbolicznej godzinie 11:11.

Polskie Święto Niepodległości pokazuje wielowiekową niezmienność ludzkiego dążenia do wolności. Wagę i znaczenie słowa wolność podkreśla ks. Józef Stanisław Tischner w słowach: „Strasznie trudno będzie Panu Bogu zbawić człowieka, który nie jest wolny i nie jest rozumny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą.” 

W dniu Polskiego Święta Niepodległości nie zapominajmy o wolności, odpowiedzialności i poświęceniu naszych wielkich rodaków!