Dzień Edukacji Narodowej w internacie

Dzień Edukacji Narodowej w internacie

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę

i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron.” 
Barbara Cage

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach złożyli wychowawcom życzenia,  wręczyli słodkie upominki oraz dekoracje, które własnoręcznie przygotowali na zajęciach artystyczno-dekoracyjnych. Sowy zostały wykonane techniką „String Art”, czyli sztuką wyplatania przestrzennych obrazków,  wywodzącą się z haftu matematycznego. Celem warsztatów było rozwijanie sprawności manualnej, pobudzanie wyobraźni i inspirowanie do kreatywnego myślenia.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi

życzymy

dużo zdrowia, energii, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz uśmiechu na twarzy każdego dnia.