Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
„Bo nauczyciel jest kapitanem, który jak okręt dookoła świata płynie wraz z nami przez szkolne lata”.
Jerzy Ficowski

13 października 2021 roku w auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  Swoją obecnością zaszczycili nas pan Zenon Swatek Starosta Lubaczowski,  pan Mariusz Pieróg Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, pan Mirosław Turza przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Baran, która przywitała zaproszonych gości, nauczycieli i wychowawców, rodziców oraz  uczniów. Szczególne słowa skierowała do nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi, dziękując za codzienny wysiłek i trud włożony w wychowanie młodych ludzi, tworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej, kreatywność i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju szkoły.

Z okazji Dnia  Edukacji Narodowej podziękowania i życzenia  przesłali pan Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Teresa Pamuła Poseł na Sejm RP, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W liście skierowanym do nauczycieli i pracowników szkół rolniczych pan Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożył nauczycielom podziękowania za wypełnianie odpowiedzialnej misji nauczania i wychowania młodzieży. Pan Minister podkreślił rangę i znaczenie roli nauczyciela oraz edukacji: „Rola edukacji jest przez stulecia niezmienna, to znaczy – kształtowanie młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych, a w efekcie – szczęśliwych. Musimy pamiętać, że dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności. Jest jej nadzieją na lepsze jutro.”

Pani Teresa Pamuła – poseł na Sejm RP złożyła najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podziękowała za codzienny trud: „Pragnę również podziękować za codzienny trud w kształtowaniu umysłów i postaw młodych Polaków. Dziękuję za przekazywaną wiedzę, cierpliwość i wyrozumiałość, ale także za inspirowanie młodzieży do podejmowania wyzwań, jakie niesie współczesność.”

Następnie głos zabrał pan Zenon Swatek Starosta Lubaczowski, który całej społeczności złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podziękował za pracę i zaangażowanie w edukację młodego pokolenia i rozwój szkoły.

Podziękowanie za pracę oraz życzenia z okazji Dnia  Edukacji Narodowej złożyli pan Mariusz Frant dyrektor Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 oraz pan Mirosław Turza  przewodniczący  Rady Rodziców.

W dalszej części uroczystości Maria Baran – dyr. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach  wręczyła nauczycielom nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następnie uczniowie klasy II Technikum, pod opieką pani Renaty Kozioł,  w montażu słowno-muzycznym podziękowali pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi za ich trud, zaangażowanie, uśmiech, życzliwość, mądre słowa, troskę, cierpliwość, a nawet za wymagania, jakie stawiają.  Ze szkolnej sceny, z symbolicznymi kwiatami od Samorządu Uczniowskiego,  uczniowie życzyli nauczycielom: „szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzec prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje.”