Komputerowe wsparcie szkoły przez ARiMR

Komputerowe wsparcie szkoły przez ARiMR

W ramach współpracy oraz potrzeb wynikających z technik kształcenia na odległość pan Wiesław Polek  – dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przekazał szkole pięć komputerów, które umożliwią poszerzanie kompetencji kluczowych uczniów oraz unowocześnienie realizacji procesu edukacyjnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Przekazaniu komputerów szkole towarzyszyła pani Teresa Pamuła – Poseł na Sejm RP, która interesowała się planami i podejmowanymi działaniami dotyczącymi rozwoju szkoły, prowadzonej od 1 stycznia 2021 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie rozmów dyrektor szkoły Maria Baran zwróciła uwagę na kwestię zmian prawnych, które umożliwiłyby szkole składanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pozyskania środków na modernizację i doposażenie szkolnego gospodarstwa rolnego.  Podkreśliła, że obecnie młodzież coraz częściej wybiera kształcenie w szkole zawodowej, co wiąże się bezpośrednio z wyposażeniem dydaktycznym szkoły, w szczególności w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu, sposobu realizacji procesu edukacyjnego uwzględniającego jakość pracy szkoły i efektywność przygotowania zawodowego.  Ponadto rozwój branży rolniczej powoduje, że młodzi ludzie potrzebują nauki zawodu na wysokim poziomie.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach podziękowała za komputerowe wsparcie szkoły realizowane przez Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.