Kształcenie branżowe – przykłady dobrych praktyk

Kształcenie branżowe – przykłady dobrych praktyk

W dniach od 8 do 9 października 2021 r. nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu na temat „Kształcenie ogólnokształcące i zawodowe – przykłady dobrych praktyk. Wizyta studyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu”.

Celem szkolenia było zapoznanie się z wyposażeniem dydaktycznym szkoły, w szczególności w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu, sposobu realizacji procesu edukacyjnego uwzględniającego jakość pracy szkoły i efektywność przygotowania zawodowego, organizacji i prowadzenia szkolnego gospodarstwa, w tym sadu.

W pierwszej części szkolenia pani Alicja Szatan – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu przedstawiła historię rozwoju szkoły, prowadzonej od 2009 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sposób realizacji procesu edukacyjnego służącego kształceniu kompetencji kluczowych, zawodowych uczniów, strategicznego zarządzania szkołą, sprzyjającego jej rozwojowi. Następnie pani wicedyrektor, nauczyciele branży ogrodniczej zapoznali nas z funkcjonowaniem zielonych klas: poletka ziołowego, warzywnego, ogrodu inspirowanego porami roku, w tym sadu szkolnego. „Tradycyjny sad. Ogród dydaktyczny” to przykład dobrej praktyki, który można realizować w naszej szkole, uwzględniając przyszkolny sad.

Przykłady dobrych praktyk realizowanych przez szkoły prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umożliwiają modyfikację edukacyjnych działań szkoły, uwzględniających w perspektywie potrzeby uczniów oraz zmieniającego się rynku pracy. Obecnie młodzi ludzie, coraz częściej wybierający szkoły zawodowe,  potrzebują nauki zawodu na wysokim poziomie. Taką edukację zapewniają szkoły ministerialne i w tym kierunku zmierza Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Oleszycach.

Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu dziękujemy za poświęcony czas,  dzielenie się cenną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w realizacji dobrych praktyk, które służą rozwojowi szkoły.