Przestrzegam zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym

Przestrzegam zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym

01.10.2021 r. uczniowie klas IIIg TR oraz  II TMRiA  uczestniczyli w szkoleniu pt. „Przestrzegam zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, przeprowadzonym przez pana Grzegorza Kopcia – pracownika Placówki Terenowej KRUS w Lubaczowie.  Oprócz szeregu informacji dotyczących zagrożeń wypadkowych wynikających z pracy w gospodarstwie rolnym, nasza młodzież poznała także podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników. Szkolenie zostało wzbogacone pokazem multimedialnym o tematyce prewencyjnej.