Dołączyliśmy do Akcji Menstruacja!

Dołączyliśmy do Akcji Menstruacja!

Według badań przeprowadzonych przez firmę P&G, 1 na 6 uczennic opuściła kiedyś zajęcia w szkole z powodu braku dostępu do środków higienicznych. Najprostszym sposobem zapobiegającym opuszczaniu lekcji podczas okresu jest zapewnienie dostępu do produktów menstruacyjnych w szkole.

Od dziś uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Technikum nr 1 będą mieć w swoich toaletach dostęp do środków higienicznych tak bardzo potrzebnych w czasie menstruacji. Wszystko to dzięki dołączeniu do ogólnopolskiego programu Akcja Menstruacja.

Akcja Menstruacja pomaga w walce z ubóstwem menstruacyjnym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, aż 500 mln osób na całym świecie nie ma stałego dostępu do środków higienicznych. Takie sytuacje mają miejsce również w Polsce. W związku z tym oprócz inicjatywy zakładania Punktów Pomocy Okresowej, Akcja trafia ze swoją inicjatywą do szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyciągając do dziewczyn pomocną dłoń.

Akcja Menstruacja dziękujemy!

szkolny koordynator  Anna Gąsior